Katalog branżowy firm, zamieszczony pod adresem Internetowym www.info.jgora.pl, jest wyłącznym narzędziem marketingowym Jeleniogórskiej Grupy Handlowo - Usługowej. Zamieszczone w nim są informacje o firmach - Partnerach projektu. Warunkiem koniecznym zamieszczenia wpisu firmy - Partnera jest przystąpienie do projekt Jeleniogórska Grupa Handlowo - Usługowa. Tym samym Administrator informuje iż nie pobiera żadnych opłat za wpisy do bazy od firm zewnętrznych, nie są wystawiane faktury wysyłane kurierem bądź tradycyjną pocztą. Wszelkie rozliczenia prowadzone pomiędzy partnerami wyszczególnione są na pisemnej umowie zawieranej z właścicielem firmy lub osobą upoważnioną. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest osoba uprawniona przez Jeleniogórską Grupę Handlowo Usługową - opiekun projektu Kamil Rafiński. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z działalnością gospodarczą. Podstawą przetważania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Najwyższe standardy stosowane przez Administratora w celu ochrony, przetważania i przechowywania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. Zawierając Umowę o świadczenie usług marketingowych z Jeleniogórską Grupą Handlowo - Usługową, Klient - Partner wyraża zgodę na przetważanie przez Aministratora swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie w celach marketingowych. Klient w każdym momencie współpracy posiada prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz prawo ich usunięcia, poprawienia a także do sprzeciwu wobec ich przetważania. Polityka prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetważaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administrator zamieszcza treści przekazywane przez Partnera, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści, oferty czy zarówno formy graficzne jaki i wszelkiego rodzaju fotografie. Projekt jest inicjatywą prywatną, niezależną, finansowaną samodzielnie we współpracy z Partnerami uczestnicząymi w nim. Wszelkie oferty zamieszczane na witrynach projektu, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.