top of page

SOCIAL MEDIA ODGRYWAJĄ CORAZ WĘKSZĄ ROLĘ W NASZYM ŻYCIU.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE STAJĄ SIĘ DLA NAS ŚRODKIEM KOMUNIKACJI, ŹRÓDŁEM WIEDZY, ZACZERPNIĘCIA INFORMACJI LUB WYMIANĄ ZDAŃ, POGLĄDÓW CZY CHOCIAŻBY PREZENTACJI WŁASNEJ OSOBY BĄDŹ STYLU WŁASNEGO ŻYCIA.

ZATEM NIC WIĘC DZIWNEGO W TYM, ŻE POLITYKA MARKETINGOWA FIRM, RÓWNIEŻ ZACZĘŁA WYKORZYSTYWAĆ SOCIAL MEDIA JAKO ŚRODEK PROMOCJI, W KONSEKWENCJI PROWADZĄCEJ DO ZDOBYWANIA NOWYCH ODBIORCÓW NA OFEROWANE PRODUKTY LUB USŁUGI.  

SOCIAL MEDIA STOSUNKOWO ŁATWO UMOŻLIWIAJĄ DOSTĘP DO OKREŚLONEJ GRUPY DOCELOWEJ, GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU NA FAKT ICH ŁATWO DOSTEPNOŚCI, CZYLI WSZYSTKICH KTÓRZY POSIADAJĄ DOSTĘP DO INTERNETU.

Image by Kon Karampelas
Image by Sara Kurfeß
Drukowane zdjęcia Instagram
bottom of page