Polityka Prywatności & Regulamin 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny SKLEP, dostępnej pod adresem internetowym www.info.jgora.pl, w zakładce sklep. Witryna jest częścią projektu pod nazwą Jeleniogórska Grupa Handlowo - Usługowa i ma na celu promocję w zanczeniu informacyjnym, dotyczy produktów i usług oferowanych przez Partnerów projektu, tj. Firmy uczestniczące w projekcie. Administratorem projektu jest SOCIO Sp. z o.o. Wszelkie produkty i usługi widoczne na stronie sklepu są własnością opisanego pod produktem Partnera - Firmy. Jakiekolwiek pytania lub sugestie powinny być kierowane do właściciela oferowanego produktu lub usługi. Witryna sklep nie jest w żadnym rozumieniu platformą sprzedaży oraz tradycyjnego sklepu internetowego. Jednocześnie administrator informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności na drodze Klient - Sprzedawca. Administrator zamieszcza jedynie treści zgodne z zasadami, realizacji projektu Jeleniogórska Grupa Handlowo - Usługowa, otrzymane od danego Partnera - Firmy.

 

Administrator informuje, iż wszelkie oferty cenowe zamieszczone na stronie sklepu, mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z realizacją projektu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Najwyższe standardy stosowane przez Administratora w celu ochrony, przetwarzania i przechowywania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.

Zawierając Umowę o świadczenie usług marketingowych z Jeleniogórską Grupą Handlowo - Usługową, Klient - Partner, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aministratora swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie w celach marketingowych. Klient w każdym momencie współpracy posiada prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz prawo ich usunięcia, poprawienia, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Polityka prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.